Image Source: fotocommunity.de

Colloseum sa Roma

Colloseum sa Roma

simbolo kini sa kabulawanon sa kakaraanan,
tataw’ng makita ang salin sa panahong giagay-ayan,

ang dili maihap nga lakang sa katuigan,
mga singgit sa kapintas nga gihikyad sa dakong wanang,

saksi kini’s talan-awon sa sangka nga gikagubtan,
may mangapukan ug magmadaugon sa ruydahan,

sa kabag-ohan, ang nagkalapad nga kalainan,
nga nag-uwang sa kabos ug mga adunahan,

nahisama kini sa gikaintapang kombati,
sa colloseum, diin ang mapildi dugukan dayon sa wati

samtang misuliyaw ang mga gamhanan,
nagkamang, nag-antos ang kabos nga gipahimuslan,

colloseum, bisan pa tuod tipaka na lamang’s,
kasaysayan, apan buhi pa kaayo kini’s panumduman…

Blogsite