Image Source: https://1.bp.blogspot.com

Puga

Puga

buhat nga mupauga ug manguha,

mga nagbasa, nag-umog ug nag-agos mangawala,

inantigo ang buhat nga pagpuga,
paniguroang ikaw may kusog pang ikapuga,

kay basin ug imong malab-anan,
sa pinugaay ikaw mahutdan, kon masubraa’g puga,

may mangluspad, may mata’ng magsiga
iyang kusog diay napug-an’g wala dahoma,

may mata’ng manglurat, iyang bulsa diay napug-an,
kinan-anay’g parat, sa una siya kanunay’ng mabinlan…

Blogsite