Image Source: angkahayag.blogspot.com/

Pangita

Pangita

Pangita, buhat kini nga dili lalim,
Muhatod kini sa lugar nga magkalainlain,

May mangita’g pangasaw-onon nga guwapahon,
Antos-antoson lang kuno niya basta datuon,

Sama kalisod sa pagpangitag dagom sa libon,
mangita’g binuhat, kanang walay apan’g ikauban sa kaminyoon,

Kalibugan kon ang pagpangita musangpot sa unya-unya, Samtang taphaw, mabaw ug salingkapaw ang pagpangita,

Kon walay ipatangag og ipakapin nga premyo,
Ang mangita mupahulay ug sayo, sayo pa’s alas kuwatro,

Kakugi, pasingot ug walay sukli nga bawos,
Kon ang gipangita kaharuhay’ng muhaw-as sa kapit-os,

Pangita kining giumol sa kakugi ug kalantip,
Dili matay-og, hadlaon mo man, dili gayud motakilid..

Blogsite