Image Source: Pravs World

Hamtong

Hamtong

tinihik nga pagdibuho sa tigulang,
mga kunot ug uban nga pagahikit-an,

mopamatuod kini sa kamatuorang dili mapugngan,
lumalabay ug dili gayud makanunayon ang tanan,

may sinugdanan ug may kinutuban,
kahamtong mangladlad kon huyang ka na’g lutahan,

kini mopahibalong milabay na imong kakiatan,
sa imong kasungkaban, sa kahamtong ikaw pahimatngonan…

Blogsite