Image Source: Clipart Panda

Pasingot nga Tiningob

Pasingot nga Tiningob

tulukibon ang pasingot nga tiningob,
sagad may mang-igdal nga daw tuod,daghan ang singot mangatagak,
hasta sip-on, mudagay-day, maglagasak,kining pasingot nga tiningob,
sa kadaghang pinundo nga singot,siguradong may mangapaslot,
may mapagaw ug magka-“sore throat”,
binulan og tinuig nga way pasingot,
siguradong sa tiningob nga pasingot,

bahala’g alimuot, basta singot makalusot,
hasta mga bungot ug buhok mangalarot…

#throwback

Blogsite