Image Source: Positive Psychology Program

Hinuktok

Hinuktok

walay imik, walay pupamilok
walay pagpanginlabot sa kasikas sa palibot,
dili kini mahatagan ug pagtutok sa maghinuktok,

lawom ang dugukan sa maghinuktok,
kamingaw ang mubathay sa nawong sa maghinuktok,
walay pulong malitok, lunlon hungaw ang tutok,

magikan kini’s mga problema, pait nga kasinatian
kakulang sa kahigayonan’g makakita ug kapanibaan,
hilis nga paglaom, pagsulay kini sa kahigayonan…

#throwback

Blogsite