Image Source: Outrageous Love

Luha sa Kalipay

Luha sa Kalipay

Makapainit sa managhigugma’ay,
Igtatambal kini sa haw-ang ug kalaay
Hangop sa pagbati’ng nangumbitay,
Makitan’ng modaligdig ug modagayday

Magtubod, modailos ug mag-agos,
Dawaton kini sa singot sa panagtakos,
Luha mogawas, gininhawa’ng maghaguros
Sabakon sa gakos ug mga hangos,

Kining tanan, mahimong sangpotanan,
Sa dili makalimtang kinuptanan,
Mga luha’ang mata, luha sa kalipay,
Ikapasigarbo ni dodong ug inday!!

#throwback

Blogsite