Image Source: PicQuery

Tulunghaan

Tulunghaan

hulmahan sa kahibalo,
kalantip ipaklaro,

ladlaranan sa paningkamot,
maadunahan man o mauyamot,

kon ginikanan ang muagak,
maayong pamatasan isambulak,

mga magtutudlo sa tulunghaan,
mopamata, mopakita sa agianan,

sa angay pang mahibaloan,
katumanan kini sa kasuguang,

gimando sa katilingban,
muogmad alang sa hayag nga dalan,

pupuon ang ganti sa kalamposan..

#throwback

Blogsite