Image Source: www.daytripperpalawan.com

Kalikopan

Kalikopan

sabakan sa kalibotanong mithi ug ting-usbawan,
kini mapasagdan kon mopasuwabi ang mga kanahan,
kasapaan, kakahuyan, kalasangan, kadagatan,

hinatag kining tanan sa kahitas-an,
tumong ug tuyo nga kapahimuslan sa tanan,
kabukiran, hasta mga ihalas nga kahayopan,

kalikopan sagad pahimuslan sa walay kabangkaagan,
sa ngalan sa kalikopan, kitang tanan mag-ambahan,
karon ug sa umaabot pang kaliwatan atong panalipdan,

limpyo, tunhay, ug makiangayong pagdumala,
ipabarog ta ang pagpanginlabot nga walay kakulba,
kalikopan, gipanag-iya kini sa katawhan,

gasa kining tanan, gitahan alang sa kaayohan,
kini panghingusgan ug panalipdan natong tanan,
tungod kay kon dili karon, kanus-a pa man???

Blogsite