Hello Cebu. Hello World. Thu Oct 19, 2017
May kilay na pinabadlis, paitaas nga subra kanipis (Image credit: 
www.google.com)May kilay na pinabadlis, paitaas nga subra kanipis (Image credit: 
www.google.com)
Opinions