Hello Cebu. Hello World. Thu Aug 24, 2017
Hulagway, agdibuho sa pamayhon ug panagway(Image credit: Atty. Lobedica's Blog Site)Hulagway, agdibuho sa pamayhon ug panagway(Image credit: Atty. Lobedica's Blog Site)
Opinions
Image credit: www.google.comImage credit: www.google.com
Opinions